Medische disclaimer

De informatie op onze website, in mailings/e-mails, filmpjes, online programma’s, producten, diensten, of elke andere vorm van verstrekte informatie door fit forces is niet bedoeld als vervanging van diagnose en/of behandeling door getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg en fysiotherapeuten.

Wij raden u aan om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan uw behandelend arts of andere zorgprofessional om professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Wij adviseren om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Neem bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen direct contact op met uw eigen (huis)arts of het noodnummer.

Dit vind je misschien ook leuk...