Privacy-beleid

Fit forces is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres:              Schijfmos 3, 3994LT Houten
Telefoon:          06 24412343
e-mail:              info@fitforces.nl
website:           www.fitforces.nl

Persoonsgegevens die fit forces verwerkt:
Fit forces verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten of diensten of deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Naam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch of via persoonlijke afspraken

Bijzondere persoonsgegevens:
Indien u een maatwerk programma bij fit forces volgt worden gegevens over uw huidige gezondheidstoestand, uw medicijngebruik en medische geschiedenis vastgelegd.

Met welk doel verwerkt fit forces uw persoonsgegevens?

  • verzending van een ontvangstbevestiging voor een vraag of bestelling, verzending van een nieuwsbrief of informatie.
  • om u te kunnen bellen of e-mailen als de dienstverlening daarom vraagt.
  • leveren van producten of trainingsmateriaal.
  • betaling verwerken.

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Na afloop van een programma of training bewaren we uw gegevens nog 6 maanden.
Indien u zich heeft aangemeld voor nieuwsberichten bewaren we uw naam en e-mailadres tot u zich heeft afgemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fit forces verkoopt en verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Cookies
Fit forces maakt geen gebruik van cookies.

WordPress Statistics
Fit forces maakt gebruik van WordPress Statistics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. IP-adressen worden hierbij ook geregistreerd voor statistische doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door fit forces en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u beschikken naar u of naar een door u genoemde persoon of organisatie te sturen.

Verzoeken omtrent inzage, correctie, intrekking, gegevensoverdracht of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@fitforces.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren we u om uw pasfoto, burgerservicenummer en paspoortnummer zwart te maken.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Fit forces wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Fit forces neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fitforces.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...